Dyslexie en dyscalculie


De wettelijke bepalingen die gelden voor leerlingen met een dyslexie-of dyscalculieverklaring, afgegeven door een erkende orthopedagoog en/of onderzoekpsycholoog, gelden ook op Markenhage. Dit geldt alleen niet voor auditieve ondersteuning.

Bovendien is er specifiek voor Markenhage een dyslexieprotocol, waarin zowel de wettelijke bepalingen als de schoolspecifieke invulling daarvan vermeld staan. Het dyslexieprotocol is te vinden bij ‘Belangrijke documenten’ .