Begeleidingsmiddelen


 

- TUTORLEREN

Op Markenhage kennen we het zogenaamde tutorleren. Daarbij helpen leerlingen uit een hoger leerjaar (tutoren) andere leerlingen met kennisoverdracht en vragen over één of meerdere vakken. Inzetten van tutorleren kan voor leerlingen die voor een bepaald vak een 5 of lager staan en voldoende motivatie tonen.  Tutorleren vindt wekelijks plaats tijdens twee daltonuren. Er wordt een logboek bijgehouden van de activiteiten. Tutorleren in leerjaar 1 en 2 kan via de mentor worden aangevraagd.. Voor leerlingen uit leerjaar 3 of hoger geldt dat zij recht op tutorleren hebben, mits er voldoende tutoren beschikbaar zijn.

- RETEACHING

Als een leerling gedurende het schooljaar een 4 of lager staat voor de vakken Nederlands, Engels, Duits, Frans, of wiskunde, toch hard werkt en gemotiveerd is om zich te verbeteren, kan de mentor een vakdocent benaderen voor reteaching. In een daltonuur legt deze nogmaals onderwerpen uit aan de betreffende leerlingen. Het is dus extra herhalen van lesstof, geen bijles!

- REMEDIAL TEACHING 

De Remedial teacher is specialist in de behandeling van leerproblemen, met name op het gebied van lezen, spellen en rekenen. Hij begeleidt leerlingen met specifieke problemen en leerlingen met een dyslexieverklaring of dyscalculieverklaring waarbij in het rapport het advies vermeld staat om RT in te   zetten. 

 - TRAININGEN 

Leerlingen met examenvrees, faalangst of sociale vaardigheidsproblemen kunnen na verwijzing en intakegesprekken met de mentor of counselor speciale training krijgen om zich beter staande te kunnen houden.