Leden ouderraad schooljaar 2020-2021

Markenhage kent een ouderraad die open en constructief met de directie de dialoog zoekt over alles wat zich op school afspeelt. Verder laat de ouderraad zich regelmatig informeren over speciale, door hen geselecteerde thema’s, zoals daltonontwikkeling of zorgbeleid. Jaarlijks organiseert de ouderraad een thema-avond voor alle ouders/verzorgers.

De ouderraad is betrokken bij de besteding van de ouderbijdrage. De leden van de ouderraad verlenen daarnaast hand- en spandiensten bij diverse activiteiten op Markenhage, zoals de open dag, schoolfeesten en diploma-uitreikingen.

 

DE VERGADERDATA IN HET SCHOOLJAAR 2020-2021

08-09-2020

17-11-2020

19-01-2021 

02-03-2021

20-04-2021

15-06-2021

Als u vragen heeft aan de ouderraad, of er zijn punten die u met ons wilt delen, dan kunt u contact opnemen via ouderraad@markenhage.nl

 

LEDEN OUDERRAAD

 

Voorzitter:

Miranda van Oosten

Vice-voorzitter

Erwin Hoek

Secretaris:

Nancy Frerichs

Leden:

Lars Fehn

Edwin Gerhards

Minou Knepfle

Ellen den Boer

Jos van Rijswijk

Quido van der Waals

Ruud de Craen

Melanie Eeckhout

Marieke van Gemert


BewarenBewaren