Ouderraad

Markenhage kent een ouderraad die open en constructief met de directie de dialoog zoekt over alles wat zich op school afspeelt. Verder laat de ouderraad zich regelmatig informeren over speciale, door hen geselecteerde thema’s, zoals daltonontwikkeling of zorgbeleid. Jaarlijks organiseert de ouderraad een thema-avond voor alle ouders/verzorgers.
De ouderraad is betrokken bij de besteding van de ouderbijdrage. De leden van de ouderraad verlenen daarnaast hand- en spandiensten bij diverse activiteiten op Markenhage, zoals de open dag, schoolfeesten en diploma-uitreikingen.

DE VERGADERDATA IN HET SCHOOLJAAR 2018-2019

04-09-18
13-11-18
22-01-19
26-03-19
14-05-19
18-06-19
 
Als u vragen heeft aan de ouderraad, of er zijn punten die u met ons wilt delen, dan kunt u contact opnemen via: ouderraad@markenhage.nl

LEDEN OUDERRAAD, SCHOOLJAAR 2018-2019

Voorzitter:
Frank Koningsveld, ouder van Ties (H5)

Secretaris:
Esmaralda de Jong, ouder van Ruben (H2)  

Leden:
Hendrik Agostien, ouder van Britt (MH2)
Iris van Delden, ouder van Robin (H4)
Lars Fehn, ouder van Quinty (MH1)
Nancy Frerichs, ouder van Indy (H2)
Edwin Gerhards, ouder van Layla (MH1)
Ivo Geurts, ouder van Anna (V4) en David (HV1)
Melang Haarbrink, ouder van Imana (M4)
Erwin Hoek, ouder van Floor (MH1)
Minou Knepfle, ouder van Mats (MH1)
Robin Knook, ouder van Isa (H2)
Ellen Krijnen, ouder van Daan (M3) en Sarah (M2)
Miranda van Oosten, ouder van Lisa (HV1)
Alida Quick, ouder van Lotte (H4)
Jos van Rijswijk, ouder van Nora (V2A) en Fenna (HV1)
Bert von Stockhausen, ouder van Robin (M4)


Van links naar rechts: Jos van Rijswijk (op de stoel), Robin Knook (achter Jos), Hendrik Agostien (naast Robin), op de bank: Lars Fehn, Nancy Frerichs, Esmaralda de Jong, Ivo Geurts, Melang Haarbrink, Bert von Stockhausen en Alida Quick. Achter de bank van links naar rechts: Frank Koningsveld, Edwin Gerhards, Ellen Krijnen en Miranda van Oosten. Iris van Delden, Minou Knepfle en Erwin Hoek staan er niet op.


 

 

.BewarenBewaren