Ouderraad

LEDEN OUDERRAAD,  SCHOOLJAAR 2020-2021

 

Ouderraad

Markenhage kent een ouderraad die open en constructief met de directie de dialoog zoekt over alles wat zich op school afspeelt. Verder laat de ouderraad zich regelmatig informeren over speciale, door hen geselecteerde thema’s, zoals daltonontwikkeling of zorgbeleid. Jaarlijks organiseert de ouderraad een thema-avond voor alle ouders/verzorgers.

De ouderraad is betrokken bij de besteding van de ouderbijdrage. De leden van de ouderraad verlenen daarnaast hand- en spandiensten bij diverse activiteiten op Markenhage, zoals de open dag, schoolfeesten en diploma-uitreikingen.

 

DE VERGADERDATA IN HET SCHOOLJAAR 2020-2021

08-09-2020

17-11-2020

19-01-2021

02-03-2021

20-04-2021

15-06-2021

 

Als u vragen heeft aan de ouderraad, of er als er punten zijn die u met ons wilt delen, dan kunt u contact opnemen via ouderraad@markenhage.nl.


LEDEN OUDERRAAD

 

Voorzitter:

Hendrik Agostien


Secretaris:

Nancy Frerichs


Leden:

Lars Fehn

Edwin Gerhards

Erwin Hoek

Minou Knepfle

Ellen den Boer

Miranda van Oosten

Jos van Rijswijk

Quido van der Waals

Ruud de Craen

Melanie Eeckhout

Marieke van Gemert

 

 

.BewarenBewaren