Ouderraad

Markenhage kent een ouderraad die open en constructief met de directie de dialoog zoekt over alles wat zich op school afspeelt. Verder laat de ouderraad zich regelmatig informeren over speciale, door hen geselecteerde thema’s, zoals daltonontwikkeling of zorgbeleid. Jaarlijks organiseert de ouderraad een thema-avond voor alle ouders/verzorgers.
De ouderraad is betrokken bij de besteding van de ouderbijdrage. De leden van de ouderraad verlenen daarnaast hand- en spandiensten bij diverse activiteiten op Markenhage, zoals de open dag, schoolfeesten en diploma-uitreikingen.


DE VERGADERDATA IN HET SCHOOLJAAR 2019-2020

Dinsdag 10-09-2019

Dinsdag 12-11-2019

Dinsdag 14-01-2020

Dinsdag 03-03-2020

Dinsdag 19-05-2020

Dinsdag 07-07-2020

Als u vragen heeft aan de ouderraad, of er zijn punten die u met ons wilt delen, dan kunt u contact opnemen via: ouderraad@markenhage.nl

 

LEDEN OUDERRAAD, SCHOOLJAAR 2019-2020

Voorzitter:
Hendrik Agostien, ouder van Britt (M3)

Secretaris:
Nancy Frerichs, ouder van Indy (V3)

Leden:

Esmaralda de Jong, ouder van Ruben (H3) 

Lars Fehn, ouder van Quinty (M2)

Edwin Gerhards, ouder van Layla (M2) en Elysa (MH1)

Erwin Hoek, ouder van Floor

Minou Knepfle, ouder van Mats (M2)

Robin Knook, ouder van Isa (H3)

Ellen den Boer, ouder van Anna (V5), David (V3) en Simon (V2)

Miranda van Oosten, ouder van Lisa (H2)

Jos van Rijswijk, ouder van Nora (V3)en Fenna (HV2)

Quido van der Waals, ouder van Anne (MH1)

Ruud de Craen, ouder van Maud (HV1) en Roos (V3)

 

.BewarenBewaren