Ouderraad

Markenhage kent een ouderraad die open en constructief met de directie de dialoog zoekt over alles wat zich op school afspeelt. Verder laat de ouderraad zich regelmatig informeren over speciale, door hen geselecteerde thema’s, zoals daltonontwikkeling of zorgbeleid. Jaarlijks organiseert de ouderraad een thema-avond voor alle ouders/verzorgers.
De ouderraad is betrokken bij de besteding van de ouderbijdrage. De leden van de ouderraad verlenen daarnaast hand- en spandiensten bij diverse activiteiten op Markenhage, zoals de open dag, schoolfeesten en diploma-uitreikingen.


DE VERGADERDATA IN HET SCHOOLJAAR 2019-2020

Dinsdag 10-09-2019

Dinsdag 12-11-2019

Dinsdag 14-01-2020

Dinsdag 03-03-2020

Dinsdag 19-05-2020

Dinsdag 07-07-2020


 
Als u vragen heeft aan de ouderraad, of er zijn punten die u met ons wilt delen, dan kunt u contact opnemen via: ouderraad@markenhage.nl

LEDEN OUDERRAAD, SCHOOLJAAR 2019-2020

Voorzitter:
Hendrik Agostien, ouder van Britt (3)

Secretaris:
Nancy Frerichs, ouder van Indy (V3)

Leden:
Esmaralda de Jong, ouder van Ruben (H3)  

Iris van Delden, ouder van Robin
Lars Fehn, ouder van Quinty
Edwin Gerhards, ouder van Layla (M2) en Elysa (MH1)
Erwin Hoek, ouder van Floor
Minou Knepfle, ouder van Mats
Robin Knook, ouder van Isa (H3)
Ellen den Boer, ouder van Anna en David
Miranda van Oosten, ouder van Lisa
Alida Quick, ouder van Lotte (H5)
Jos van Rijswijk, ouder van Nora en Fenna
Quido van der Waals
Ruud de Craen, ouder van Maud (HV1) en Roos (V3)

.BewarenBewaren