Ouderpanel


Ouderbetrokkenheid staat hoog in het vaandel van Markenhage. De mening van ouders is belangrijk bij zaken die betrekking hebben op het beleid, de uitvoering van het beleid en onderwijskundige programma’s. Door middel van ‘ouderpanelgesprekken’ bieden een grotere groep ouders de gelegenheid om  mee te denken en te praten. Op deze manier zijn ouders partners die de school adviseren, de school neemt de uiteindelijke beslissingen.
Tweemaal per jaar organiseert de directie van de school een ouderpanelgesprek. Tijdens deze bijeenkomsten wordt een relevant thema besproken. Een ouderpanel is altijd gericht op het verbeteren van de onderwijskwaliteit op onze school. Ouders melden zich van te voren aan voor een ouderpanel bij info@markenhage.nl. Iedereen is welkom.  Een oproep verschijnt in Markantje voor Ouders.