Leerlingpanel


In elke afdeling zijn er leerlingpanels. De afdelingsleider spreekt met enige regelmaat met dit panel over zaken die specifiek zijn voor de afdeling. Sommige van deze gespreksonderwerpen worden meegenomen voor bespreking in de leerlingenraad of in de schoolleiding. Elke leerling heeft zodoende de mogelijkheid zijn of haar stem te laten horen!