Leerlingenraad


Markenhage heeft een actieve Leerlingenraad met leerlingen uit alle leerjaren. Ze beseffen dat de school pas echt hún school wordt door hun eigen inzet en betrokkenheid te tonen. 
Tijdens een van de daltonuren bespreekt de Leerlingenraad alles wat ertoe doet in en rond de school. Van fietsenstalling tot aula, en van toetsrooster tot catering. Daarin worden zij ondersteund door een docent. 

De Leerlingenraad heeft gemakkelijk toegang tot de schoolleiding die daar serieus de tijd voor neemt. Minimaal 4 keer per jaar staat er een gesprek met de locatiedirecteur op de planning. Afgevaardigden van de Leerlingenraad zijn ook actief betrokken bij de Medezeggenschapsraad (deelraad). Daarin zitten ook medewerkers en ouders.

Daarnaast assisteert de Leerlingenraad  bij alle feesten, maar organiseert deze ook zelf. Een goed voorbeeld is het Kerstgala.

Verder verkopen ze jaarlijks op 14 februari honderden Valentijnrozen aan leerlingen en medewerkers. De opbrengst gaat naar een goed doel.