Interne kwaliteitszorg

Markenhage is alert op de kwaliteit van het onderwijs.  Om op een systematische wijze te werken aan  kwaliteitsbewaking hebben wij ons aangesloten bij Kwaliteitscholen.nl. Om onszelf scherp te houden  doen wij mee aan periodieke evaluaties, enquêtes en tevredenheidsmetingen onder leerlingen, ouders en personeel. De resultaten van deze metingen worden systematisch besproken met betrokkenen en leiden tot verbeterplannen en –acties. 
Op de website van Scholen op de Kaart  wordt met een aantal kwaliteits-indicatoren een beeld geschetst van onze school.