Vrijwillige ouderbijdrage

 

De Rijksoverheid bekostigt niet alle activiteiten of praktische zaken die Markenhage van belang vindt voor de ontwikkeling van de leerlingen. Daarom heeft Markenhage een schoolfonds, waaruit deze zaken bekostigd worden. De meeste activiteiten die eronder vallen zijn educatief of sociaalvormend van karakter.

Het gaat bij het schoolfonds in de eerste plaats om allerlei buitenschoolse activiteiten voor de leerlingen (een “BAL”-overzicht per leerjaar staat elders). Ook betreft het de aanschaf van een beperkt aantal leermiddelen, indien deze niet vallen onder de regeling gratis leermiddelen. Verder zijn opgenomen: ICT-applicaties, cultuurbijdrage en de huur van de locker.

Tenslotte valt het speciale introductieprogramma ook onder de vrijwillige ouderbijdrage.

Elke door de school aan ouders/verzorgers gevraagde bijdrage is vrijwillig te betalen, behalve de bijdragen voor de cultuurklassen, diverse onderdelen van solo, rock- en cultblock.

Een leerling kan alleen profiteren van de genoemde onderdelen van het schoolfonds indien de vrijwillige ouderbijdrage wordt betaald. De vrijwillige ouderbijdrage wordt via een factuur van het servicebureau van de SKVOB e.o. (de stichting waar Markenhage onder valt) geïnd. 

Schooljaar 2017-2018:

Leerjaar

Algemeen

Markenhage

Totaal

 

 

Activiteiten

 

1

65

79

144,00

2

65

79

144,00

3

65

68

133,00

mavo-4

65

68

133,00

havo-4, vwo-4

65

100

165,00

havo-5, vwo-5

65

68

133,00

vwo-6

65

68

133,00

Algemeen:                                                                                                      

Een bijdrage in de kosten van drukwerk zoals rapportages, informatiebulletins en publicaties via de website, gebruik kluisje, contributies aan organisaties, premies voor schoolongevallenverzekering, reisverzekering voor excursies, koffie-/theevoorziening bij algemene informatieavonden, mediatheek, gebruik ICT-middelen                                                                                                        

Markenhage activiteiten:                                                                                                         

Deelname BAL-dagen, schoolfeesten (deels), beveiliging schoolfeesten, examengala, examenstunt ,intro-activiteiten, culturele activiteiten