Boeken

 

Ouders hoeven geen kosten te maken voor schoolboeken, werkboeken, bijbehorende cd-roms/dvd’s, licenties, online materiaal,  project- en tabellenboeken en door de school gemaakt lesmateriaal. 
U kunt de boeken bestellen bij boekenhuis Van Dijk. Daarnaast ontvangen de leerlingen (extra) leermiddelen via de docent of via school. 
Aan het einde van het schooljaar wordt u hierover geïnformeerd.  

De leerboeken worden door de school gehuurd bij Van Dijk: https://www.vandijk.nl/webshop/
De werkboeken zijn over het algemeen eigendom van de school. De vrijwillige borg voor het huren van de leermiddelen bedraagt € 75. (eenmalig voor de duur van de hele schoolperiode). De borg wordt geïnd door Van Dijk. 

REGLEMENT 'GRATIS' BOEKEN


•  Alleen leermiddelen die verplicht zijn voorgeschreven door de school en waarvoor de leerlingen lessen volgen, vallen onder de ‘gratis’ boekenregeling. 
•  De boeken worden per post in goede staat aan de leerlingen verstrekt. Wij verzoeken u ze te controleren bij ontvangst. 
•  Doordat de boeken gehuurd zijn en dus geen eigendom worden, moeten de leerlingen de boeken in een nette en bruikbare staat houden. 
•  De boeken moeten daarom van een behoorlijke kaft worden voorzien, waarop een etiket is aangebracht met hierop vermeld de naam van de leerling en de klas. 
•  Aanstrepingen en bijschrijvingen maken het boek onbruikbaar voor de volgende leerling en zijn daarom niet toegestaan. Ook het omvouwen van hoeken is niet toegestaan. 
•  De boeken hebben het meest te lijden tijdens het vervoer van huis naar school en terug. Leerlingen zijn daarom verplicht hun boeken met zorg op te bergen in deugdelijke tassen. 
•  Schade aan boeken die duidelijk het gevolg is van een gebrek aan goede zorg, zal aan Van Dijk of aan de school moeten worden vergoed. Voor zoekgeraakte boeken geldt dezelfde maatregel. 
•  Werkboeken worden voor bepaalde vakken hergebruikt. Er mag daarom niet in de werkboeken worden geschreven. Van Dijk neemt de werkboeken aan het eind van het schooljaar weer in.