Wat houdt dalton in?

 

LEREN ZELFSTANDIG TE WORDEN


Iedereen is anders. Zo leert de ene leerling wat makkelijker of sneller dan de andere. Het ene vak vind je wat moeilijker dan het andere. Geen probleem, dat mag. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich kan ontwikkelen volgens zijn of haar eigen capaciteiten. Daarom werk je op een daltonschool vaak zelfstandig, in de les maar ook erbuiten. Zo leer je op jezelf te vertrouwen.
 

LEREN SAMENWERKEN


Als je later gaat studeren en werken, is het belangrijk dat je goed kunt samenwerken. Ook met mensen die je niet zelf kiest. Daarom besteedt Markenhage hier extra aandacht aan. Zo werk je geregeld met leerlingen uit je eigen klas of uit andere klassen aan een opdracht. En op Markenhage helpen oudere leerlingen vaak de jongere leerlingen (‘tutor-leren’). Zo leer je op anderen te vertrouwen.
  
Bij alle vakken krijg je regelmatig een daltontaak op. Over het algemeen zijn deze taken een verwerkingsopdracht van de stof die je in de les krijgt aangeboden, maar ook doe je nieuwe kennis en vaardigheden op door het maken van deze taken. Ook leer je hoe je een onderzoek moet aanpakken. De  ene keer maak je de opdracht alleen, de andere keer samen met één of enkele klasgenoten, en altijd reflecteer je aan het einde van de opdracht. Zo ontdek je wat je goed doet of kan, en wat je nog kunt verbeteren.LEREN PLANNEN


Op Markenhage leer je stap voor stap meer verantwoordelijkheid te dragen voor je schoolwerk. In klas 1 leren we je plannen en op een goede manier om te gaan met je weektaak. Op Markenhage krijg je dus geen huiswerk per les, maar krijg je een taak per vak voor de hele week. Je hebt daarin dus zelf de keuze wanneer je aan de opdrachten van een bepaald vak werkt, zolang je werk maar af is voor het einde van de week. In de hogere leerjaren maken we de overstap naar studiewijzers waar je weektaken voor een hele periode (van ongeveer 8 weken) staan vermeld. De verantwoordelijkheid ligt dus steeds meer bij jou om je werk goed in te plannen en op tijd af te hebben.

LEREN LEREN


Regelmatig terugkijken op hoe je een opdracht hebt aangepakt of hoe je voor een toets hebt geleerd, helpt je steeds beter te worden. Na elke toets, elke Daltontaak en aan het einde van elke periode reflecteer je alleen of samen met je klasgenoten, mentor of ouders, op je resultaten en op je aanpak.

Al deze daltonwaarden komen terug in de lessen en bij de specifieke daltononderdelen.