Nederlandse daltonvereniging

 

Daltononderwijs is een internationale beweging. In Nederland zijn er op dit moment 368 daltonbasisscholen, 23 VO-scholen en 18 instellingen voor hoger onderwijs. Het totaal aantal daltonscholen betreft ongeveer 5% van het totaal aantal scholen in Nederland. Dit aantal blijft groeien, want de typische daltonaanpak heeft zijn waarde bewezen. 

Alle erkende daltonscholen zijn lid van de Nederlandse Dalton Vereniging. Deze biedt de scholen een platform voor het uitwisselen van kennis en ervaringen voor het vormgeven en verder ontwikkelen van het daltononderwijs.     

Alleen onderwijsinstellingen met een daltonlicentie mogen zich daltonschool noemen. Dat gebeurt na een intensief proces waarbij scholen stap voor stap het onderwijs en de inrichting aanpassen. Daarbij worden ze regelmatig gevisiteerd door de Nederlandse Dalton Vereniging. 

Om de daltonlicentie te behouden evalueert een school om de vier jaar op welke manier zij invulling geeft aan de daltonkerwaarden verantwoordelijkheid, zelfstandigheid, samenwerken, reflectie en effectiviteit. De daltonpedagogiek is echter geen keurslijf.

Meer weten over de Nederlandse Daltonvereniging? Klik op onderstaand logo. 

Rapport van de visitatiecommissie van de Nederlandse Dalton Vereniging (2016). Een visitatie door de NDV (www.dalton.nl ) vindt één maal in de vier jaar  plaats. De commissie beoordeelt de ontwikkeling die de school gemaakt heeft als daltonschool, doet aanbevelingen voor de volgende periode van vier jaar en neemt een besluit over het al dan niet verlengen van de daltonlicentie. In 2016 is de licentie van Markenhage met vier jaar verlengd. Klik op 'belangrijke documenten' voor het NDV Visiatie rapport 2016.