Daltonuur en daltonblok

DALTONUUR

De principes van Dalton zijn uiteraard de gehele dag bepalend voor het onderwijs. Extra duidelijk komen ze naar voren in de daltonuren. De reguliere daltonuren zijn er op maandag, woensdag en vrijdag het 4e uur (rood, oranje, groen en geel). In deze lesuren hebben de leerlingen de gelegenheid om zelfstandig te bepalen:

- of zij in stilte zelfstandig willen werken,
- of zij samen met anderen willen werken;
- of zij hulp vragen aan een docent bij een bepaald vak;
- of zij aan de slag gaan met praktijkopdrachten.

Als de leerlingen tijdens een daltonuur samenwerken, leren ze op een natuurlijke wijze elkaar aan te vullen door gebruik te maken van elkaars sterke punten. Naar behoefte kunnen ze in stilte werken, elkaar overhoren en moeilijkheden in opdrachten bespreken en oplossen. Hierbij is steeds een docent aanwezig die geraadpleegd kan worden wanneer daar behoefte aan is.

Een groot voordeel, zowel voor leerlingen als docenten, is het persoonlijke contact tijdens het daltonuur. Dit persoonlijke contact tussen leerling en docent komt de werksfeer ten goede. Daar ligt de grote kracht van het daltononderwijs.

Een bijkomend aspect is dat de gemotiveerde leerling ontdekt dat goed werken in een daltonuur rendeert en de (huis)werkbelasting daardoor kleiner wordt. Bovendien kunnen de leerlingen tijdens de daltonuren, onder begeleiding van een vakdocent, werken aan de vakken waarmee zij moeite hebben.

Het lokalenrooster werkt in het daltonuur met een kleurencode:

ORANJE:

De leerling komt naar het vakgebonden vragenlokaal, wanneer hij de docent incidenteel vragen wil stellen over de leerstof. De docent is actief, legt uit, loopt rond en begeleidt. (= VRAAGLOKAAL, vakgebonden)

ROOD:

De leerling werkt zelfstandig. Overleg is niet toegestaan. Vragen aan de docent evenmin. De leerling mag aan alle vakken werken. (= STILTELOKAAL)

GROEN:

De leerlingen werken in het samenwerkingslokaal in groepjes aan daltontaken of leggen elkaar de reguliere lesstof uit. De docent bewaakt niet de stilte, wel de productiviteit. Tafels en stoelen in het lokaal mogen verplaatst worden wanneer de leerlingen hieraan behoefte hebben (= WERKLOKAAL).

GEEL:

Practica voor vakken als biologie en natuur-/scheikunde, culturele vorming, ICT of extra LO (= DOELOKAAL)

 

DALTONBLOK


Naast genoemde reguliere daltonuren midden op de dag, zijn er ook daltonblokken aan het einde van de dag. 

Op dinsdagmiddag en donderdagmiddag zijn er daltonblokken op het 7e en het 8e uur. Op beide dagen zijn er reguliere daltonuren (rood, oranje, groen en geel) maar daarnaast wordt er ook ruimte gemaakt voor andere lesonderdelen en onderwijsprojecten.

Op dinsdag gaat het om een vast aanbod van bijvoorbeeld RET (ondersteuningslessen voor de kernvakken), daltontijd voor de podium- en atelierklassen, de debatclub, de leerlingenraad, werken aan het profielwerkstuk, voorbereidingen van examenreizen. Maar er wordt ook verdieping aangeboden, bijvoorbeeld via de cursus boekhouden of versterkt taalonderwijs Cambridge voor Engels en DELF voor Frans). Ook Spaans maakt deel uit van het aanbod in deze daltonblokken.

Op dondermiddag zijn er onderwijsprojecten van de verschillende vakken en voor de verschillende leerjaren gepland, al dan niet vakoverstijgend. Daarbij valt te denken aan profielmiddagen, verrijkingsstof van de vakken (bijvoorbeeld twee blokken werken aan een project over John F. Kennedy bij het vak geschiedenis of spruitgroente kweken bij biologie), de voorleeswedstrijd, een cursus reanimatie, kinéma, cultuurlezingen en examentrainingen. Het is een zeer gevarieerd aanbod, per leerjaar verschillend.

Van de leerlingen wordt verwacht dat zij minstens 10 lesuren per periode aan daltontijd op dinsdag en/of donderdag besteden. Dit kan via reguliere daltonuren, daltontijd voor podium- en atelierklassen maar ook bijvoorbeeld via de debatclub. Daarnaast worden leerlingen ingedeeld in onderwijsprojecten op donderdagmiddag. Hoe vaak dit gebeurt, verschilt van periode tot periode. Al deze uren tellen als daltontijd en worden geregistreerd. 

De daltonblokken geven leerlingen dus keuzevrijheid in een gevarieerd aanbod van verdieping, verrijking, of waar nodig extra ondersteuning. Een leerling mag en kan, naast de verplichte 10 uur per periode, 4 uur per week op school werken onder professionele begeleiding.