Dalton

EEN DALTONSCHOOL, WAT IS DAT?

Net als op andere scholen in Breda kun je op Markenhage een diploma halen voor VWO, HAVO of MAVO. Maar op een daltonschool schenken we ook nog extra aandacht aan vaardigheden die je bij een vervolgopleiding en in je latere beroep hard nodig hebt. Leren op Markenhage is: actief kennis opdoen en toepassen, zelfstandig of samen met anderen, je werk leren plannen, eigen keuzes leren maken en reflecteren op je aanpak en je resultaten. Als je dit van jongs af aan leert, lukt het later tijdens je studie of werk ook goed. Op basis van wederzijds vertrouwen werken we samen aan jouw toekomst.