Podiumklas

 

Op Markenhage bieden we je een unieke kans om je podiumtalenten onder schooltijd te ontwikkelen. Als enige school in Breda kun je op Markenhage kiezen voor de driejarige podiumklas. Naast je ‘gewone’ lesprogramma krijg je in de podiumklas in de onderbouw elke week 2 lesuren drama,  1 lesuur dans en 1 lesuur zang.
Elk jaar maak je een voorstelling die opgevoerd wordt voor publiek. Je krijgt buiten schooltijd twee workshops en we gaan twee keer per jaar samen naar een voorstelling kijken in het theater.

DRAMA IN DE PODIUMKLAS

Improviseren, spelplezier, repeteren voor een voorstelling, personages spelen, inleving,  verbeeldingskracht, warming-up, concentratie, lef, samenwerken, niet denken maar doen.
Binnen het vak drama ga je op zoek naar jouw spelkwaliteiten. Vanuit spelplezier ontwikkel je vaardigheden die je nodig hebt als speler. 
Je luistert naar muziek of een verhaal, gebruikt vaste tekst, kijkt naar een foto of maakt gebruik van kleding/attributen om van daaruit samen met je klasgenoten scènes te maken. Elk jaar maak je in samenwerking met de docenten van de verschillende podiumvakken een voorstelling die je opvoert voor publiek. 

DANS IN DE PODIUMKLAS

Fysiek bezig zijn, swingen, zweten, muziek, jazztechniek, breakdance, partnering, samenwerken, draaien, springen, vallen en weer opstaan.
In drie jaar leer jij een prachtige basis voor dans. Je krijgt te maken met diverse dansstijlen en danselementen. Je gaat duetten dansen, in groepen optreden en je mag zelf aan de slag gaan om jouw eigen bewegingstaal te ontdekken. De docent leert je danstechniek en brengt je gehele danstechnische ontwikkeling op een hoger niveau.  

ZANG IN DE PODIUMKLAS

Stralen, repeteren, meerstemmigheid, canons, circlesongs, musical, popmuziek, zanghouding, creativiteit, belten, stemvorming, videoclips, rap, interpretatie, muzikaal gehoor.  
In drie jaar leer jij je zangstem vrij te gebruiken. Je zingt muziek in diverse stijlen, zoals popmuziek, musical en kleinkunst. Je zingt samen met je klas of in kleinere groepjes om je eigen stem te ontdekken en een muzikaal gehoor te ontwikkelen. Je leert meerstemmig te zingen en zelf keuzes te maken hoe je een lied kleurt. De docent leert je nieuwe zangtechnieken, geeft je tips voor podiumpresentatie en studeert meerstemmige stukken in met de klas.

IETS VOOR JOU?

Om deel te kunnen nemen aan de podiumklas hoef je geen supertalent te zijn. We willen graag van je zien dat je het leuk vindt om op het podium te staan en dat je je in de vakken drama, dans en zang nog verder kunt ontwikkelen. We letten op je motivatie. Je moet namelijk vooral willen leren, moeite willen doen om beter te worden, ook als dat niet gemakkelijk gaat. Kortom, doorzettingsvermogen tonen.

AUDITIE DOEN

Om in een podiumklas terecht te kunnen komen moet je auditie doen. Die auditie bestaat uit drie delen; een drama-, dans- en zangles. Voor deze lessen hoef je niets voor te bereiden, we gaan die middag met een groepje aan de slag. Tijdens de drie lessen laat je zien wat je in huis hebt. Om deel te kunnen nemen aan de audities moet je je inschrijven. Klik hier voor de aanmeldingsformulieren. Na ontvangst van het formulier word je uitgenodigd voor één van de auditie dagen.

Dit jaar zijn de audities op:  

dinsdag 20 februari, 16.00 - 18.00 uur
woensdag 21 februari, 16.00 - 18.00 uur

KOSTEN

Aan de podiumklas zijn kosten verbonden. Per schooljaar betaal je €295,-

VRAGEN?

Je kunt ons mailen via podiumklas@markenhage.nl