Ondersteuningscoördinator

 

De ondersteuningscoördinator coördineert en adviseert omtrent alle vormen van zorg voor leerlingen. Ook adviseert ze bij doorverwijzing naar externe hulpverleners en instanties. 
Op Markenhage is mevrouw E. Hoogeveen de ondersteuningscoördinator. Voor contact: e.hoogeveen@decampus.nl