Mobile devices

Het gebruik van mobile devices binnen het leslokaal is niet toegestaan, tenzij de vakdocent hiervoor expliciet toestemmening verleent. De vakdocent kan indien gewenst ook gebruik maken van door Markenhage aangeleverde mobile devices. Aan het begin van de les lever je je mobiele telefoon in in het daartoe bestemde kastje of in de opbergzak.
Bij het niet naleven van deze afspraak, neemt de vakdocent het toestel in gedurende de les. Na de les krijgt de leerling het toestel terug. De vakdocent stuurt dezelfde dag nog een mail naar receptie met hierin de naam van de leerling, de klas en het lesuur waarop het toestel is afgenomen. Na registratie door de receptioniste krijgt de leerling de melding in Magister dat hij/zij zich de volgende dag om 8.00 uur moet melden bij het leerlingenloket. Bij herhaald innemen worden de sancties strenger (middag nablijven, blokrooster). Na drie maal innemen zal er contact worden opgenomen met de ouders. 

BUITEN DE LES (GANG, AULA,SCHOOLPLEIN) 

- Het gebruik is toegestaan om te informeren, communiceren, registreren. 

TOELICHTING OP GEBRUIK BUITEN DE LES 

- Informeren : 
o over je rooster en Daltonuur (Magister) 
o over je studieplanning en Daltontaken (ELO) 
o over de inhoud van je vakken 
o voor je les of je huiswerk 

- Communiceren: 
o met anderen (bellen, mailen en gebruik van de sociale media, zoals Twitter, Facebook, LinkedIn, Youtube). Dit mag alleen in de aula of op het schoolplein (en dus niet in de gangen of op de Daltonwerkplekken).
- Registreren: 
o In het kader van de landelijke privacywetgeving is het maken van geluidsopnamen, filmopnamen en foto’s binnen de hele school te allen tijde verboden; tenzij je hiervoor expliciet toestemming hebt gekregen van de betrokken personen. 
De school neemt geen verantwoording voor het verdwijnen van mobiele telefoons. Leerlingen beschikken over lockers voor het opbergen van waardevolle spullen.