Aanmeldingsprocedure brugklas voor schooljaar 2021-2022

De richtlijnen van de overheid zijn op dit moment zo strikt dat de VO-scholen in de regio Breda hebben moeten beslissen dat wij jou en je ouders helaas niet op school kunnen ontvangen om je aanmelding in ontvangst te nemen.

Met de basisscholen in de regio Breda is de speciale afspraak gemaakt dat de aanmeldingen dit schooljaar via de basisscholen verlopen. Klik hier om te kijken of jouw school in de regio Breda ligt. 
Ligt jouw basisschool NIET in de regio, dan stuur je zelf je aanmelding op naar onze school. 
Hieronder staat voor beide situaties uitgelegd wat je moet doen!

Wat wordt er van je verwacht als jouw basisschool WEL in de regio Breda ligt?
1. Schrijf de naam van Markenage op een grote A4-envelop.
2. In die envelop stop je de volgende gegevens:
a. het aanmeldingsformulier van Markenhage. Klik hier om het aanmeldingsformulier te downloaden.
Kijk goed of je ouders of verzorgers een handtekening hebben gezet!
b. het Uniform advies-formulier. Hierop staat namelijk je basisschooladvies. 
c. het keuzeformulier met de namen van 4 verschillende Bredase VO-scholen.
Klik hier om het keuzeformulier te downloaden.
d. een kopie van het OSO-formulier. Op dit formulier staat onder andere je Burgerservicenummer. Een kopie van het ID-bewijs is dan niet nodig.
3. Lever de envelop uiterlijk vrijdag 5 maart in bij jouw juf of meneer. Hij of zij zorgt ervoor dat jouw envelop op Markenhage terechtkomt.

Wat wordt er van je verwacht als jouw basisschool NIET in de regio Breda ligt (niet op de lijst staat)?
1. Schrijf de naam en het adres van onze school op een grote A4-envelop.
2. In die envelop stop je de volgende gegevens:
a. het aanmeldingsformulier van Markenhage. Klik hier om het aanmeldingsformulier te downloaden.
Kijk goed of je ouders of verzorgers een handtekening hebben gezet!
b. het Uniform advies-formulier (indien aanwezig). Hierop staat je basisschooladvies. 
Kom je uit een regio waar het Uniformadvies-formulier niet wordt gebruikt, dan graag een door de basisschool ondertekend document waar het basisschooladvies op staat.
c. het keuzeformulier met de namen van 4 verschillende Bredase VO-scholen. 
Klik hier om het keuzeformulier te downloaden.
d. een kopie van het OSO-formulier. Op dit formulier staat onder andere je Burgerservicenummer. Een kopie van het ID-bewijs is dan niet nodig.
3. Stuur de gefrankeerde envelop uiterlijk vrijdag 5 maart naar ons op. 
Het postadres is: Emerweg 29, postbus 3219, 4800DE Breda
Mocht er iets niet kloppen in de gegevens of ontbreken er enkele gegevens dan zal de administratie van onze school contact met je ouders/verzorgers opnemen.

Wat wordt er van je verwacht als je nu op een school in het buitenland zit?
Als je nu in het buitenland op school zit neem je contact op met mevrouw M. Goezinne, teamleider brugklassen, m.goezinne@markenhage.nl, 076-5141152.
Zij kan je precies vertellen wat je dan moet doen.