Actueel

Informatie loting Markenhage

Alle uitgelote leerlingen hebben inmiddels bericht van ons gekregen. Als u niet bent gebeld is uw kind ingeloot. Op 19 mei versturen wij het officiële bericht van toelating aan ouders en leerlingen.

Op maandag 29 of dinsdag 30 maart willen we met de nieuwe brugklasleerlingen (die ingeloot zijn) en hun ouders een gesprekje voeren online. Je ouders kunnen vanaf vrijdag 26 maart inschrijven via de onderstaande link.   

Https://outlook.office365.com/owa/calendar/Markenhage@skvob.onmicrosoft.com/bookings/